Doğu Akdeniz’de Girit, Rodos, Antalya ve Kıbrıs boyunca uzanan bu aktif ve karmaşık dalma-batma zonu (Fig. 1) sığ depremler yanı sıra derin depremler(yeşil ve sarı) de yaratmaktadır. Antalya körfezindeki bazı depremler için yapılan stres tensör analizleri bölgede KD-GB doğrultulu sıkışma gerilmesinin (bindirme) baskın olduğunu göstermektedir (2).

Doğu Akdeniz’de Girit, Rodos, Antalya ve Kıbrıs boyunca uzanan bu aktif ve karmaşık dalma-batma zonu (Fig. 1) sığ depremler yanı sıra derin depremler(yeşil ve sarı) de yaratmaktadır. Antalya körfezindeki bazı depremler için yapılan stres tensör analizleri bölgede KD-GB doğrultulu sıkışma gerilmesinin (bindirme) baskın olduğunu göstermektedir (2).

Doğu Akdeniz’de Girit, Rodos, Antalya ve Kıbrıs boyunca uzanan bu aktif ve karmaşık dalma-batma zonu (Fig. 1) sığ depremler yanı sıra derin depremler(yeşil ve sarı) de yaratmaktadır. Antalya körfezindeki bazı depremler için yapılan stres tensör analizleri bölgede KD-GB doğrultulu sıkışma gerilmesinin (bindirme) baskın olduğunu göstermektedir (2).