Figure 4: Ang normal stress change model para sa a) stress transfer mula sa magnitude 7.4 patungo sa magnitude 5.8 na lindol at b) stress transfer mula sa magnitude 5.8 patungo sa magnitude 5.2 na lindol. Ang model na ito ay nagpapakita na ang lindol noong Disyembre 2023 ay nagkaroon ng pagtaas ng normal stress sa lokasyon ng magnitude 5.8 na lindol noong Pebrero 2024. Kahalintulad nito, ang magnitude 5.8 noong Pebrero 2024 ay nagdulot din pagtaas ng normal stress sa lokasyon ng Mw 5.2 na lindol. Sa mga resultang ito, maaaring ipaliwanag ng mga pagtaas sa normal na stress sa mga lugar ng epicenter ng mga lindol na may lakas na 5.8 at 5.2 ang pangyayari ng mga lindol na ito. Credit: Llamas et al., 2024, CC BY-NC-ND 4.0

Figure 4: Ang normal stress change model para sa a) stress transfer mula sa magnitude 7.4 patungo sa magnitude 5.8 na lindol at b) stress transfer mula sa magnitude 5.8 patungo sa magnitude 5.2 na lindol. Ang model na ito ay nagpapakita na ang lindol noong Disyembre 2023 ay nagkaroon ng pagtaas ng normal stress sa lokasyon ng magnitude 5.8 na lindol noong Pebrero 2024. Kahalintulad nito, ang magnitude 5.8 noong Pebrero 2024 ay nagdulot din pagtaas ng normal stress sa lokasyon ng Mw 5.2 na lindol. Sa mga resultang ito, maaaring ipaliwanag ng mga pagtaas sa normal na stress sa mga lugar ng epicenter ng mga lindol na may lakas na 5.8 at 5.2 ang pangyayari ng mga lindol na ito. Credit: Llamas et al., 2024, CC BY-NC-ND 4.0

Latest posts by Rachel Crowell (see all)