Figure 3. Ang Coulomb stress change na ipinataw ng magnitude 7.4 na lindol sa mga nakapaligid na fault, na kinakalkula gamit ang aktwal na mga focal mechanism. a) Ang Coulomb stress change na resulta ng magnitude 7.4 na lindol sa receiver fault na nagdulot ng magnitude 6.8 na lindol. b) Ang Coulomb stress change na resulta ng magnitude 7.4 na lindol sa receiver fault na nagdulot ng magnitude 5.8 na lindol. c) Ang Coulomb stress change na resulta ng pinagsamang epekto ng magnitude 7.4 na lindol at ng magnitude 5.8 na lindol sa receiver fault na nagdulot ng magnitude 5.2 na lindol. Ang mga kulay ng focal mechanism solutions ay nagpapahhiwatig ng nakalkulang pagbabago ng Coulomb stress. Pinagmulan ng datos: Lokasyon ng lindol ay mula GFZ; ang focal mechanism solution at lokasyon ng active faults at trenches ay mula sa PHIVOLCS; ang topograpiya ay nagmula sa SAR galing sa NAMRIA. Credit: Llamas et al., 2024, CC BY-NC-ND 4.0

Figure 3. Ang Coulomb stress change na ipinataw ng magnitude 7.4 na lindol sa mga nakapaligid na fault, na kinakalkula gamit ang aktwal na mga focal mechanism. a) Ang Coulomb stress change na resulta ng magnitude 7.4 na lindol sa receiver fault na nagdulot ng magnitude 6.8 na lindol. b) Ang Coulomb stress change na resulta ng magnitude 7.4 na lindol sa receiver fault na nagdulot ng magnitude 5.8 na lindol. c) Ang Coulomb stress change na resulta ng pinagsamang epekto ng magnitude 7.4 na lindol at ng magnitude 5.8 na lindol sa receiver fault na nagdulot ng magnitude 5.2 na lindol. Ang mga kulay ng focal mechanism solutions ay nagpapahhiwatig ng nakalkulang pagbabago ng Coulomb stress. Pinagmulan ng datos: Lokasyon ng lindol ay mula GFZ; ang focal mechanism solution at lokasyon ng active faults at trenches ay mula sa PHIVOLCS; ang topograpiya ay nagmula sa SAR galing sa NAMRIA. Credit: Llamas et al., 2024, CC BY-NC-ND 4.0

Latest posts by Rachel Crowell (see all)