Figure 2. a) Mga historical records ng lindol (historical earthquakes) at background instrumental seismicity sa silangang Mindanao. Pinapakita dito ang mga lindol na may higit magnitude 5 at lalim na mas mababa sa 30 kilometro. Bukod dito, ipinapakita ang magkakasunod na lindol noong 2023 sa Davao de Oro. b) Coulomb stress change na resulta ng magkakasunod na lindol noong 2023 na kung saan gumamit ng optimally oriented strike slip faults bilang mga receiver faults. Ang mga azimuth at plunges ng maximum (S1) at minimum principal stresses (S3) ay 300° at 15°, at 30° at 3°, ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga default na values ng stress na 100 bars para sa S1 at 0 bar para sa S3 ang ginamit. Mga pinagmulan ng datos: Historical records ng lindol mula sa Bautista and Oike (2000), bathymetry mula sa GEBCO at stress data mula sa World Stress Map (Heidach et al., 2016). Credit: Llamas et al., 2024 CC BY-NC-ND 4.0

Figure 2. a) Mga historical records ng lindol (historical earthquakes) at background instrumental seismicity sa silangang Mindanao. Pinapakita dito ang mga lindol na may higit magnitude 5 at lalim na mas mababa sa 30 kilometro. Bukod dito, ipinapakita ang magkakasunod na lindol noong 2023 sa Davao de Oro. b) Coulomb stress change na resulta ng magkakasunod na lindol noong 2023 na kung saan gumamit ng optimally oriented strike slip faults bilang mga receiver faults. Ang mga azimuth at plunges ng maximum (S1) at minimum principal stresses (S3) ay 300° at 15°, at 30° at 3°, ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga default na values ng stress na 100 bars para sa S1 at 0 bar para sa S3 ang ginamit. Mga pinagmulan ng datos: Historical records ng lindol mula sa Bautista and Oike (2000), bathymetry mula sa GEBCO at stress data mula sa World Stress Map (Heidach et al., 2016). Credit: Llamas et al., 2024 CC BY-NC-ND 4.0

Latest posts by Rachel Crowell (see all)