Figure 1. Ang seismotectonics ng silangang Mindanao na nagpapakita ng mga kamakailan na mga lindol. Pinapakita dito ang resulta ng Coulomb stress change mula sa mga sunod-sunod na malalakas lindol sa karagatan ng silangang Mindanao, sa lalim na 10 kilometro, na gumagamit ng optimally oriented strike-slip faults bilang receiver faults. Ipinapakita rin dito ang mga kumakailan na mga lindol na naganap sa Philippine Fault. Mga pinagmulan ng datos: ang lokasyon ng mga lindol mula sa PHIVOLCS at GFZ, ang focal mechanism, lokasyon ng active faults at trenches mula sa PHIVOLCS at SAR-derived topography mula sa NAMRIA. Credit: Llamas et al., 2024 CC BY-NC-ND 4.0

Figure 1. Ang seismotectonics ng silangang Mindanao na nagpapakita ng mga kamakailan na mga lindol. Pinapakita dito ang resulta ng Coulomb stress change mula sa mga sunod-sunod na malalakas lindol sa karagatan ng silangang Mindanao, sa lalim na 10 kilometro, na gumagamit ng optimally oriented strike-slip faults bilang receiver faults. Ipinapakita rin dito ang mga kumakailan na mga lindol na naganap sa Philippine Fault. Mga pinagmulan ng datos: ang lokasyon ng mga lindol mula sa PHIVOLCS at GFZ, ang focal mechanism, lokasyon ng active faults at trenches mula sa PHIVOLCS at SAR-derived topography mula sa NAMRIA. Credit: Llamas et al., 2024 CC BY-NC-ND 4.0

Latest posts by Rachel Crowell (see all)