Figure 3. Cross section ng Coulomb stress change model ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao Del Sur (tingnan ang Figure 1a para sa lokasyon), gamit ang mainshock bilang source fault (thrust mechanism) at ang sumunod na event (normal fault) bilang receiver fault. Ipinapakita rin ang focal mechanism solutions ng mainshock (7.4) at sumunod na 24 seismic events na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8, iba pang post-mainshock events na may mas mababang magnitude, at mga historical earthquakes (small dots). Ang tinatayang bakas ng subducting Philippine Sea Plate ay ipinapakita. Mga datos: Jarvis et al., 2008 para sa SRTM topography; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa CST modeling; PHIVOLCS para sa earthquake data. Ginamit ang GMT (Wessel at Smith, 1995) upang likhain ang seksyon. Tingnan ang teksto para sa karagdagang diskusyon. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Figure 3. Cross section ng Coulomb stress change model ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao Del Sur (tingnan ang Figure 1a para sa lokasyon), gamit ang mainshock bilang source fault (thrust mechanism) at ang sumunod na event (normal fault) bilang receiver fault. Ipinapakita rin ang focal mechanism solutions ng mainshock (7.4) at sumunod na 24 seismic events na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8, iba pang post-mainshock events na may mas mababang magnitude, at mga historical earthquakes (small dots). Ang tinatayang bakas ng subducting Philippine Sea Plate ay ipinapakita. Mga datos: Jarvis et al., 2008 para sa SRTM topography; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa CST modeling; PHIVOLCS para sa earthquake data. Ginamit ang GMT (Wessel at Smith, 1995) upang likhain ang seksyon. Tingnan ang teksto para sa karagdagang diskusyon. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Figure 3. Cross section ng Coulomb stress change model ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao Del Sur (tingnan ang Figure 1a para sa lokasyon), gamit ang mainshock bilang source fault (thrust mechanism) at ang sumunod na event (normal fault) bilang receiver fault. Ipinapakita rin ang focal mechanism solutions ng mainshock (7.4) at sumunod na 24 seismic events na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8, iba pang post-mainshock events na may mas mababang magnitude, at mga historical earthquakes (small dots). Ang tinatayang bakas ng subducting Philippine Sea Plate ay ipinapakita. Mga datos: Jarvis et al., 2008 para sa SRTM topography; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa CST modeling; PHIVOLCS para sa earthquake data. Ginamit ang GMT (Wessel at Smith, 1995) upang likhain ang seksyon. Tingnan ang teksto para sa karagdagang diskusyon. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Latest posts by Rachel Crowell (see all)