Figure 2. Time series plot ng serye ng paglindol sa Surigao Del Sur, pinangungunahan ng lindol na may magnitude 7.4 noong Disyembre 2, 2023 (10:37 ng gabi, oras ng Maynila) na may thrust mechanism sa lalim na 26 kilometro, at sinundan ng 24 na katamtaman hanggang malalakas na pagyanig na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8 sa loob ng tatlong araw. Sinundan ang pangunahing pagyanig ng tatlong normal faulting events na sinundan naman ng salitang thrust at normal faulting events sa loob ng 24 oras. Isang araw at ilang oras ang nakalipas, isang magnitude-6.8 thrust faulting event ang naganap sa halos parehong lalim ng magnitude-7.4 na lindol, at naulit ang pagpapalitan ng normal at thrusting faulting events. Tingnan ang teksto para sa karagdagang talakayan. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Figure 2. Time series plot ng serye ng paglindol sa Surigao Del Sur, pinangungunahan ng lindol na may magnitude 7.4 noong Disyembre 2, 2023 (10:37 ng gabi, oras ng Maynila) na may thrust mechanism sa lalim na 26 kilometro, at sinundan ng 24 na katamtaman hanggang malalakas na pagyanig na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8 sa loob ng tatlong araw. Sinundan ang pangunahing pagyanig ng tatlong normal faulting events na sinundan naman ng salitang thrust at normal faulting events sa loob ng 24 oras. Isang araw at ilang oras ang nakalipas, isang magnitude-6.8 thrust faulting event ang naganap sa halos parehong lalim ng magnitude-7.4 na lindol, at naulit ang pagpapalitan ng normal at thrusting faulting events. Tingnan ang teksto para sa karagdagang talakayan. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Figure 2. Time series plot ng serye ng paglindol sa Surigao Del Sur, pinangungunahan ng lindol na may magnitude 7.4 noong Disyembre 2, 2023 (10:37 ng gabi, oras ng Maynila) na may thrust mechanism sa lalim na 26 kilometro, at sinundan ng 24 na katamtaman hanggang malalakas na pagyanig na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8 sa loob ng tatlong araw. Sinundan ang pangunahing pagyanig ng tatlong normal faulting events na sinundan naman ng salitang thrust at normal faulting events sa loob ng 24 oras. Isang araw at ilang oras ang nakalipas, isang magnitude-6.8 thrust faulting event ang naganap sa halos parehong lalim ng magnitude-7.4 na lindol, at naulit ang pagpapalitan ng normal at thrusting faulting events. Tingnan ang teksto para sa karagdagang talakayan. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Latest posts by Rachel Crowell (see all)