Figure 1b Cross section na nagpapakita ng patayo na distribusyon ng mga lindol (magnitude 7.4 mainshock at 24 na sumunod na pangyayari na may mga magnitude mula 4.9 hanggang 6.8) sa focal mechanism solution plots. Ang mga maliit na maputlang tuldok ay nagsasaad ng mga nakaraang lindol. Ang mga tinatayang bakas na guhit ng subducting Philippine Sea Plate ay ipinapakita. Ang mga pinagmulan ng datos ay katulad ng nasa Figure 1a. Tingnan ang teksto para sa karagdagang diskusyon. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023.

Figure 1b Cross section na nagpapakita ng patayo na distribusyon ng mga lindol (magnitude 7.4 mainshock at 24 na sumunod na pangyayari na may mga magnitude mula 4.9 hanggang 6.8) sa focal mechanism solution plots. Ang mga maliit na maputlang tuldok ay nagsasaad ng mga nakaraang lindol. Ang mga tinatayang bakas na guhit ng subducting Philippine Sea Plate ay ipinapakita. Ang mga pinagmulan ng datos ay katulad ng nasa Figure 1a. Tingnan ang teksto para sa karagdagang diskusyon. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023.

Figure 1b Cross section na nagpapakita ng patayo na distribusyon ng mga lindol (magnitude 7.4 mainshock at 24 na sumunod na pangyayari na may mga magnitude mula 4.9 hanggang 6.8) sa focal mechanism solution plots. Ang mga maliit na maputlang tuldok ay nagsasaad ng mga nakaraang lindol. Ang mga tinatayang bakas na guhit ng subducting Philippine Sea Plate ay ipinapakita. Ang mga pinagmulan ng datos ay katulad ng nasa Figure 1a. Tingnan ang teksto para sa karagdagang diskusyon. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023.

Latest posts by Rachel Crowell (see all)