Figure 1a. Seismotectonics ng magnitude 7.4 na lindol noong Disyembre 2, 2023, sa lalawigan ng Surigao Del Sur, Mindanao (katimugang Pilipinas). Resulta ng Coulomb stress change modelling gamit ang magnitude 7.4 mainshock bilang source fault (thrust mechanism) at ang sumunod na event (normal fault) bilang receiver fault. Ipinapakita rin ang focal mechanism solution ng mainshock (M7.4) at 24 na mga sumunod na seismic events na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8, at iba pang mga post-mainshock events na may mas mabababang magnitude (maliit na bilog). Ang lokasyon ng mga cross sections sa Figure 1b at 2, at ang Coulomb stress transfer cross section ng Figure 3 ay makikita rin sa mapa. Mga datos: Jarvis et al., 2008 para sa SRTM topography; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa CST modeling; PHIVOLCS para sa datos ng lindol. GMT (Wessel at Smith, 1995) ang ginamit upang likhain ang mapa. Tingnan ang teksto para sa higit pang talakayan. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Figure 1a. Seismotectonics ng magnitude 7.4 na lindol noong Disyembre 2, 2023, sa lalawigan ng Surigao Del Sur, Mindanao (katimugang Pilipinas). Resulta ng Coulomb stress change modelling gamit ang magnitude 7.4 mainshock bilang source fault (thrust mechanism) at ang sumunod na event (normal fault) bilang receiver fault. Ipinapakita rin ang focal mechanism solution ng mainshock (M7.4) at 24 na mga sumunod na seismic events na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8, at iba pang mga post-mainshock events na may mas mabababang magnitude (maliit na bilog). Ang lokasyon ng mga cross sections sa Figure 1b at 2, at ang Coulomb stress transfer cross section ng Figure 3 ay makikita rin sa mapa. Mga datos: Jarvis et al., 2008 para sa SRTM topography; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa CST modeling; PHIVOLCS para sa datos ng lindol. GMT (Wessel at Smith, 1995) ang ginamit upang likhain ang mapa. Tingnan ang teksto para sa higit pang talakayan. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Figure 1a. Seismotectonics ng magnitude 7.4 na lindol noong Disyembre 2, 2023, sa lalawigan ng Surigao Del Sur, Mindanao (katimugang Pilipinas). Resulta ng Coulomb stress change modelling gamit ang magnitude 7.4 mainshock bilang source fault (thrust mechanism) at ang sumunod na event (normal fault) bilang receiver fault. Ipinapakita rin ang focal mechanism solution ng mainshock (M7.4) at 24 na mga sumunod na seismic events na may magnitude mula 4.9 hanggang 6.8, at iba pang mga post-mainshock events na may mas mabababang magnitude (maliit na bilog). Ang lokasyon ng mga cross sections sa Figure 1b at 2, at ang Coulomb stress transfer cross section ng Figure 3 ay makikita rin sa mapa. Mga datos: Jarvis et al., 2008 para sa SRTM topography; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa CST modeling; PHIVOLCS para sa datos ng lindol. GMT (Wessel at Smith, 1995) ang ginamit upang likhain ang mapa. Tingnan ang teksto para sa higit pang talakayan. Credit: Aurelio, Catugas, Anicete, 2023

Latest posts by Rachel Crowell (see all)