Ang mainshock at ang dalawang pinakamalalaking aftershocks ay sumasaklaw sa isang kumpaktibong 100 by 100 square kilometer (60 by 60 square mile) na megathrust patch ng Philippine Trench. Ang sunud-sunod na pagyanig ay tinutukoy ng mga numero 1-3, na ipinapakita sa kulay pula. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa loob ng 30 oras. Maraming mas maliit na aftershocks din ang nangyari, kabilang ang magnitude 6.6 at magnitude 6.4.

Ang mainshock at ang dalawang pinakamalalaking aftershocks ay sumasaklaw sa isang kumpaktibong 100 by 100 square kilometer (60 by 60 square mile) na megathrust patch ng Philippine Trench. Ang sunud-sunod na pagyanig ay tinutukoy ng mga numero 1-3, na ipinapakita sa kulay pula. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa loob ng 30 oras. Maraming mas maliit na aftershocks din ang nangyari, kabilang ang magnitude 6.6 at magnitude 6.4.

Ang mainshock at ang dalawang pinakamalalaking aftershocks ay sumasaklaw sa isang kumpaktibong 100 by 100 square kilometer (60 by 60 square mile) na megathrust patch ng Philippine Trench. Ang sunud-sunod na pagyanig ay tinutukoy ng mga numero 1-3, na ipinapakita sa kulay pula. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa loob ng 30 oras. Maraming mas maliit na aftershocks din ang nangyari, kabilang ang magnitude 6.6 at magnitude 6.4.

Latest posts by Rachel Crowell (see all)