Pakikipanayam sa isang survivor ng lindol at tsunami na may magnitude 8.1 sa Moro Gulf noong 1976. Credit: Project DANAS

Pakikipanayam sa isang survivor ng lindol at tsunami na may magnitude 8.1 sa Moro Gulf noong 1976. Credit: Project DANAS

Pakikipanayam sa isang survivor ng lindol at tsunami na may magnitude 8.1 sa Moro Gulf noong 1976. Credit: Project DANAS

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)