Isang tsunami signage na ginawa ng pamayanan sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Ang lugar na ito ay tinamaan ng mahigit 10 metro na tsunami pagkatapos ng 1976 magnitude 8.1 Moro Gulf earthquake and tsunami. Credit: Project DANAS

Isang tsunami signage na ginawa ng pamayanan sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Ang lugar na ito ay tinamaan ng mahigit 10 metro na tsunami pagkatapos ng 1976 magnitude 8.1 Moro Gulf earthquake and tsunami. Credit: Project DANAS

Isang tsunami signage na ginawa ng pamayanan sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao. Ang lugar na ito ay tinamaan ng mahigit 10 metro na tsunami pagkatapos ng 1976 magnitude 8.1 Moro Gulf earthquake and tsunami. Credit: Project DANAS

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)