Burada hem 7.8 hem de 7.5 büyüklüğündeki iki depremin, 7.8 büyüklüğündeki kaynağa paralel ve dolayısıyla Doğu Anadolu Fay Zonu’nun genel karakterine uygun idealleştirilmiş faylara aktardıkları stresi birleştiriyoruz.

Burada hem 7.8 hem de 7.5 büyüklüğündeki iki depremin, 7.8 büyüklüğündeki kaynağa paralel ve dolayısıyla Doğu Anadolu Fay Zonu'nun genel karakterine uygun idealleştirilmiş faylara aktardıkları stresi birleştiriyoruz.

Burada hem 7.8 hem de 7.5 büyüklüğündeki iki depremin, 7.8 büyüklüğündeki kaynağa paralel ve dolayısıyla Doğu Anadolu Fay Zonu’nun genel karakterine uygun idealleştirilmiş faylara aktardıkları stresi birleştiriyoruz.

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)