Larawan 5 – Pagkalma ng paggalaw sa lupa sanhi ng lockdown ng Covid-19 sa National Capital Region ng Pilipinas at mga katabing lalawigan. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero at Catugas gamit ang pamamaraan ng Lecocq, et al., (2020)

Larawan 5 - Pagkalma ng paggalaw sa lupa sanhi ng lockdown ng Covid-19 sa National Capital Region ng Pilipinas at mga katabing lalawigan. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero at Catugas gamit ang pamamaraan ng Lecocq, et al., (2020)

Larawan 5 – Pagkalma ng paggalaw sa lupa sanhi ng lockdown ng Covid-19 sa National Capital Region ng Pilipinas at mga katabing lalawigan. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero at Catugas gamit ang pamamaraan ng Lecocq, et al., (2020)

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)