Larawan 3 – Coulomb Stress Transfer model ng Abril 8, 2017, na 5.9 magnitude na lindol ng Mabini, Batangas, Pilipinas. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero at Catugas, gamit ang Coulomb 3.3 ng Toda et al. (2011)

Larawan 3 - Coulomb Stress Transfer model ng Abril 8, 2017, na 5.9 magnitude na lindol ng Mabini, Batangas, Pilipinas. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero at Catugas, gamit ang Coulomb 3.3 ng Toda et al. (2011)

Larawan 3 – Coulomb Stress Transfer model ng Abril 8, 2017, na 5.9 magnitude na lindol ng Mabini, Batangas, Pilipinas. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero at Catugas, gamit ang Coulomb 3.3 ng Toda et al. (2011)

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)