Larawan 1 – Tectonic map ng Pilipinas na nagpapakita ng Philippine Mobile Belt (shaded), mga aktibong subduction zone at internal active faults. Kredito: Pinagtibay mula sa Aurelio et al., (2013)

Larawan 1 - Tectonic map ng Pilipinas na nagpapakita ng Philippine Mobile Belt (shaded), mga aktibong subduction zone at internal active faults. Kredito: Pinagtibay mula sa Aurelio et al., (2013)

Larawan 1 – Tectonic map ng Pilipinas na nagpapakita ng Philippine Mobile Belt (shaded), mga aktibong subduction zone at internal active faults. Kredito: Pinagtibay mula sa Aurelio et al., (2013)

Follow her