Larawan 1 Seismotectonics ng tatlong moderate-magnitude, thrust-mechanism na lindol (na ipinakita ng mga beachball) na nangyayari sa parehong rehiyon sa Batangas, southern Luzon, Philippines, sa loob ng tatlong linggo. Ang mga unang resulta ng Coulomb stress transfer modeling ay ipinakita rin. Mga Sanggunian: Jarvis et al., 2008 para sa topograpiyang SRTM; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa pagmomodelo ng CST; PHIVOLCS para sa data ng lindol. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas

Larawan 1 Seismotectonics ng tatlong moderate-magnitude, thrust-mechanism na lindol (na ipinakita ng mga beachball) na nangyayari sa parehong rehiyon sa Batangas, southern Luzon, Philippines, sa loob ng tatlong linggo. Ang mga unang resulta ng Coulomb stress transfer modeling ay ipinakita rin. Mga Sanggunian: Jarvis et al., 2008 para sa topograpiyang SRTM; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa pagmomodelo ng CST; PHIVOLCS para sa data ng lindol. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas

Larawan 1 Seismotectonics ng tatlong moderate-magnitude, thrust-mechanism na lindol (na ipinakita ng mga beachball) na nangyayari sa parehong rehiyon sa Batangas, southern Luzon, Philippines, sa loob ng tatlong linggo. Ang mga unang resulta ng Coulomb stress transfer modeling ay ipinakita rin. Mga Sanggunian: Jarvis et al., 2008 para sa topograpiyang SRTM; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa pagmomodelo ng CST; PHIVOLCS para sa data ng lindol. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)