Figure 1

Ana deprem ve büyüklüğü 3.0 ve daha büyük artçı sarsıntılar ve bölgedeki tektonik birimlerle ilişkileri. Siyah çizgili hatlarla belirtilen daireler, çeşitli deprem izleme merkezlerinden gelen verilere göre ana depremin yerini gösterir. Artçı deprem bilgileri KOERI (2020)’den alınmıştır. Siyah çizgiler Emre ve diğ. (2016)’den alınan aktif fayları gösterir. Hipotetik bir sol-yanal hareketli zon olan Karaman-Niğde Makaslama Zonu’nun konumu Şengör ve Zabcı (2019)’dan alınmıştır.

Ana deprem ve büyüklüğü 3.0 ve daha büyük artçı sarsıntılar ve bölgedeki tektonik birimlerle ilişkileri. Siyah çizgili hatlarla belirtilen daireler, çeşitli deprem izleme merkezlerinden gelen verilere göre ana depremin yerini gösterir. Artçı deprem bilgileri KOERI (2020)’den alınmıştır. Siyah çizgiler Emre ve diğ. (2016)’den alınan aktif fayları gösterir. Hipotetik bir sol-yanal hareketli zon olan Karaman-Niğde Makaslama Zonu’nun konumu Şengör ve Zabcı (2019)’dan alınmıştır.

Latest posts by Jen Schmidt (see all)