Marmara Bölgesi’nin Kuzeyi Sabaha Karşı 05:36’da Depremle Uyandı

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan (Istanbul Teknik Universitesi, Jeofizik Mühendisliği, Emekli öğretim üyesi) ve Volkan Sevilgen (Temblor)

 

Yalova Esenköy

 

29 Kasım 2018’de sabaha karşı 05:36 da Armutlu Yarımadası’nda Yalova-Esenköy merkezli Mb=4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin sığ olması nedeniyle sarsıntı çevrede kuvvetle hissedildi Marmara bölgesinde birçok insanı uykusundan uyandırdı.

 

Son bir haftada olmuş 3 büyüklüğünden büyük depremler

 

Yalova-Esenköy deprem etkinliği 26 Kasım 2018 tarihinde öncü depremlerle başladı. 1.5 ile 2.4 büyüklüklerinde 10 adet öncü deprem oluştu (Tablo 1). Bu öncü deprem serisini büyüklüğü M=4.3 (KRDAE) (mb=4.2, CSEM) olan deprem izledi. Artçı depremler hızla azalarak sürüyor. Artçı depremlerin büyüklükleri 1.5 ile 2.9 arasındadır.

 

4.2 Büyüklüğündeki depremin öncesi ve sonrasında olan depremlere bakıldığında, bu depremin bir deprem fırtınasının parçası olduğu görülmektedir. Jeotermal alanlarda deprem fırtınası görülmesi olağandır. Data: Kandilli

 

Depremin yer aldığı Armutlu Yarımadası batıdan gelen Kuzey Anadolu Fayının bir yan kolunun kuzey kıyısından geçtiği ve jeotermal kaynakların yaygın olduğu bir yer. Bu bölgede deprem fırtınaları türünde deprem etkinliği sık rastlanıyor.

 

Source: Kandilli

 

17 Ağustos 1999 Gölcük, İzmit depremini yaratan fay kırığının batı ucunun yarattığı gerilme artışının Armutlu Yarımadası’nın deprem fırtınası etkinlikleri ile ilişkileri olabilir. Bölgenin sismo-tektonik yapısı hasar yapıcı deprem yaratma potansiyeli barındırmaktadır. Planlama ve yapılaşma bu gerçeği göz önünde bulundurmalıdır.

 

2000-2006 yılları arasında olmuş depremlere bakıldığında bölgenin aktif olduğu görülüyor. Source: Kandilli
2006-2010 yılları arasında olmuş depremlere bakıldığında bölgenin aktif olduğu görülüyor. Source: Kandilli