Talahanayan 1 Ang ilang mga parameter (magnitude at focal depth) ng kaganapan noong Setyembre 27 na kinalkula ng iba’t ibang international seismological observatories, kumpara sa UP Diliman na nakabatay sa low-cost seismic

Talahanayan 1 Ang ilang mga parameter (magnitude at focal depth) ng kaganapan noong Setyembre 27 na kinalkula ng iba't ibang international seismological observatories, kumpara sa UP Diliman na nakabatay sa low-cost seismic

Talahanayan 1 Ang ilang mga parameter (magnitude at focal depth) ng kaganapan noong Setyembre 27 na kinalkula ng iba’t ibang international seismological observatories, kumpara sa UP Diliman na nakabatay sa low-cost seismic

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)