Larawan 2. Ang Citizen science seismograms ng lindol sa Batangas noong ika 27 ng Setyembre 2021 na nilikha ng mga seismometers na bahagi ng UP Diliman network, na nakatalaga sa Quezon City at sa mga probinsiya ng Batangas, Laguna at Cavite sa Timog Luzon. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas.

Larawan 2. Ang Citizen science seismograms ng lindol sa Batangas noong ika 27 ng Setyembre 2021 na nilikha ng mga seismometers na bahagi ng UP Diliman network, na nakatalaga sa Quezon City at sa mga probinsiya ng Batangas, Laguna at Cavite sa Timog Luzon. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas.

Larawan 2. Ang Citizen science seismograms ng lindol sa Batangas noong ika 27 ng Setyembre 2021 na nilikha ng mga seismometers na bahagi ng UP Diliman network, na nakatalaga sa Quezon City at sa mga probinsiya ng Batangas, Laguna at Cavite sa Timog Luzon. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas.

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)