Larawan 1. Seismotectonics ng apat na moderate magnitude, thrust-mechanism ng lindol (ipinakita ng mga beachball) na nangyari sa parehong rehiyon sa Batangas, Southern Luzon, Philippines, sa loob ng siyam na linggo. Ang pinakahuling kaganapan ng Setyembre 27, 2021 ay ipinapakita ng pula para sa diin. Resulta ng Coulomb stress change modeling na ipinapakita kasunod ng Hulyo 6.6-magnitude na lindol. Mga Sanggunian: Jarvis et al., 2008 para sa topograpiyang SRTM; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa pagmomodelo ng CST; PHIVOLCS para sa data ng lindol. Ginamit ang GMT (Wessel at Smith, 1995) upang makabuo ng mapa. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas.

Larawan 1. Seismotectonics ng apat na moderate magnitude, thrust-mechanism ng lindol (ipinakita ng mga beachball) na nangyari sa parehong rehiyon sa Batangas, Southern Luzon, Philippines, sa loob ng siyam na linggo. Ang pinakahuling kaganapan ng Setyembre 27, 2021 ay ipinapakita ng pula para sa diin. Resulta ng Coulomb stress change modeling na ipinapakita kasunod ng Hulyo 6.6-magnitude na lindol. Mga Sanggunian: Jarvis et al., 2008 para sa topograpiyang SRTM; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa pagmomodelo ng CST; PHIVOLCS para sa data ng lindol. Ginamit ang GMT (Wessel at Smith, 1995) upang makabuo ng mapa. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas.

Larawan 1. Seismotectonics ng apat na moderate magnitude, thrust-mechanism ng lindol (ipinakita ng mga beachball) na nangyari sa parehong rehiyon sa Batangas, Southern Luzon, Philippines, sa loob ng siyam na linggo. Ang pinakahuling kaganapan ng Setyembre 27, 2021 ay ipinapakita ng pula para sa diin. Resulta ng Coulomb stress change modeling na ipinapakita kasunod ng Hulyo 6.6-magnitude na lindol. Mga Sanggunian: Jarvis et al., 2008 para sa topograpiyang SRTM; Weatherall et al., 2020 para sa bathymetry; Toda et al., 2011 para sa pagmomodelo ng CST; PHIVOLCS para sa data ng lindol. Ginamit ang GMT (Wessel at Smith, 1995) upang makabuo ng mapa. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas.

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)