Larawan 4 – Ang Citizen science seismograms noong 12 Agosto 2021 na lindol sa Davao na nilikha ng mga seismometers na ipinakalat sa Pilipinas, Malaysia, Australia, Solomon Islands at Marianas Island. Ginagamit ang mga datos na ito sapagkulkala ng lakas ng lindol. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas

Larawan 4 - Ang Citizen science seismograms noong 12 Agosto 2021 na lindol sa Davao na nilikha ng mga seismometers na ipinakalat sa Pilipinas, Malaysia, Australia, Solomon Islands at Marianas Island. Ginagamit ang mga datos na ito sapagkulkala ng lakas ng lindol. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas

Larawan 4 – Ang Citizen science seismograms noong 12 Agosto 2021 na lindol sa Davao na nilikha ng mga seismometers na ipinakalat sa Pilipinas, Malaysia, Australia, Solomon Islands at Marianas Island. Ginagamit ang mga datos na ito sapagkulkala ng lakas ng lindol. Kredito: Aurelio, Lagmay, Escudero, Catugas

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)