Larawan 3 – Pinsala na idinulot ng magnitude 7.2 na lindol (na may katulad na lakas tulad ng lindol na 7.3 na lindol sa Davao) na tumama sa Isla ng Bohol noong Oktubre 15, 2013 (tingnan ang Larawan 1 para sa focal mechanism at lokasyon ng epicenter), kasama na ang gumuho at yuping mga bahay (a, b), sinkhole (c), sirang mga tulay (d), pagbitak ng lupa (e), gumuhong lupa sa burol (f), at wasak at pinulbos na century-old UNESCO world heritage (g, h). Mga kredito sa larawan: M. Aurelio

Larawan 3 - Pinsala na idinulot ng magnitude 7.2 na lindol (na may katulad na lakas tulad ng lindol na 7.3 na lindol sa Davao) na tumama sa Isla ng Bohol noong Oktubre 15, 2013 (tingnan ang Larawan 1 para sa focal mechanism at lokasyon ng epicenter), kasama na ang gumuho at yuping mga bahay (a, b), sinkhole (c), sirang mga tulay (d), pagbitak ng lupa (e), gumuhong lupa sa burol (f), at wasak at pinulbos na century-old UNESCO world heritage (g, h). Mga kredito sa larawan: M. Aurelio

Larawan 3 – Pinsala na idinulot ng magnitude 7.2 na lindol (na may katulad na lakas tulad ng lindol na 7.3 na lindol sa Davao) na tumama sa Isla ng Bohol noong Oktubre 15, 2013 (tingnan ang Larawan 1 para sa focal mechanism at lokasyon ng epicenter), kasama na ang gumuho at yuping mga bahay (a, b), sinkhole (c), sirang mga tulay (d), pagbitak ng lupa (e), gumuhong lupa sa burol (f), at wasak at pinulbos na century-old UNESCO world heritage (g, h). Mga kredito sa larawan: M. Aurelio

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)