Larawan 1 – Tectonic map ng Pilipinas na nagpapakita ng mga aktibong subduction zones, internal active faults at lokasyon ng epicenters ng mga nakaraang lindol. Ang magnitude-7.3 na lindol sa Davao (ipinahiwatig ng diagram ng beachball, na tinatawag ding focal mechanism) ay naganap sa baybayin ng Davao, ang pinakamalaking lungsod sa Mindanao Island. Lokasyon at focal mechanism ng Magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong 15 Oktubre 2013 ay ipinapakita din sa larawan. Kredito: binago mula sa Aurelio et al., 2013

Larawan 1 - Tectonic map ng Pilipinas na nagpapakita ng mga aktibong subduction zones, internal active faults at lokasyon ng epicenters ng mga nakaraang lindol. Ang magnitude-7.3 na lindol sa Davao (ipinahiwatig ng diagram ng beachball, na tinatawag ding focal mechanism) ay naganap sa baybayin ng Davao, ang pinakamalaking lungsod sa Mindanao Island. Lokasyon at focal mechanism ng Magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong 15 Oktubre 2013 ay ipinapakita din sa larawan. Kredito: binago mula sa Aurelio et al., 2013

Larawan 1 – Tectonic map ng Pilipinas na nagpapakita ng mga aktibong subduction zones, internal active faults at lokasyon ng epicenters ng mga nakaraang lindol. Ang magnitude-7.3 na lindol sa Davao (ipinahiwatig ng diagram ng beachball, na tinatawag ding focal mechanism) ay naganap sa baybayin ng Davao, ang pinakamalaking lungsod sa Mindanao Island. Lokasyon at focal mechanism ng Magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong 15 Oktubre 2013 ay ipinapakita din sa larawan. Kredito: binago mula sa Aurelio et al., 2013

Latest posts by Krystal Vasquez (see all)