İzmir’de, 30 Ekim Ege Denizi depreminden kaynaklanan bina hasarlarının nedenleri incelendi

İzmir’de 30 Ekim depreminde birçok bina çöktü. Şehir genelinde potansiyel deprem yer hareketlerinin belirlemesinin daha iyi yapılması ve deprem şartnamesine uyum, kuvvetli deprem yer hareketlerine dayanıklı binaların tasarlanmasını sağlayacaktır.
 

Dr. Mustafa Erdik, Dr. Mine B. Demircioğlu, ve Dr. Cüneyt Tüzün, Türkiye Deprem Vakfı, İstanbul, Türkiye
 

Alıntı: Erdik, M., Demircioğlu, M. B., Cüneyt, T., 2020, İzmir’de, 30 Ekim Ege Denizi depreminden kaynaklanan bina hasarlarının nedenleri incelendi, Temblor, http://doi.org/10.32858/temblor.139
 

*Editör notu: Özet, halka yönelik olarak yazılmıştır. Teknik detaylarla ilgilenenler makalenin tamamını okumalıdır.
 

Özet

30 Ekim 2020’de, Ege Denizi’nin doğusu, 7,0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, merkez üssüne 65 kilometre uzaklıkta yer alan İzmir’de normal olarak beklenenin üzerinde bir hasar meydana getirdi. 115 can kaybedildi ve binaların yaklaşık % 4’ü depremden etkilendi, altı bina tamamen yıkıldı. Hasarların yüksek olması üç ana faktörden kaynaklanmaktadır: İzmir’in deprem dalgalarını büyüten bir havzanın üzerinde yer alması, deprem yönetmeliklerine uyumsuzluk ve yapıların önemli bir kısmının yapı denetimlerin tam olarak yapılamadığı 1990’larda inşa edilmesidir.

1996 yılında, Birleşmiş Milletler – Uluslararası Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı Sekreterliği’nin öngörüsü doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan İzmir deprem tehlikesi ve deprem riski çalışmaları ve Türkiye’de kurulu kuvvetli deprem yer hareketi kayıt ağından elde edilen sonuçlar deprem hasarının nedenlerinin belirlenmesinini mümkün kılmıştır. Bu belirleme, her şeyden çok, İzmir’in, yakın çevresindeki aktif faylarda oluşacak büyük depremlerdeki, hasargörebilirliğine işaret etmektedir. Yeni binaların bu depremlerden kaynaklanabilecek deprem yer harekeketleri göz önüne alınarak ve deprem şartnamelerine uyumlu olarak tasarımı ve yine bu depremlerde ağır hasarlara görebilecek mevcut binaların güçlendirilmesi veya yenilenmesi ileriye yönelik büyük bir adım olacaktır.
 
 

Makalenin tümü için buraya tıkla: Forensic analysis reveals the causes of building damage in İzmir in the Oct. 30 Aegean Sea earthquake